Računalnik in statistika


Skupni viri za Računalniške podpore statistiki

Osnovna povezava http://www.r-project.org

Moja stran za R

Moj Priročnik za R (Introduction to R, I2R)

Podatki: Podatki2012.txt

Opisna statistika: OpisnaS.pdf   OpisnaA.pdf   Opisna.R   Opisna.Rnw

Univariate distributions

Ljubljanski maraton 2014:

LjMarathon.Rmd > LjMarathon.html > LjMarathon.pdf


Sestavlja: A. Blejec (andrej.blejec [at] nib.si)