Informacijska tehnologija v analizi podatkov

Programska oprema za analizo podatkov

Andrej Blejec

E-mail: andrej.blejec@nib.si

 

Klasični statistični paketi

SAS

SPSS

Priročnik za delo z SPSS Getting started with SPSS

Statistica

BMDP -> Solas (Incomplete data)

SYSTAT

JMP

Manjši statistični paketi

StatGraphics

Dat@xiom ->StatMost, NCSS

 

Specializirani programski jeziki in sistemi

Lisp-Stat

NAG

Lisrel

Resampling Stats

MATLAB

GAUSS

Xgobi

Statistično razvojno okolje

S-PLUS

R      http://www.r-project.org

Rweb

 

Programi z uporabo točne verjetnosti
(exact probability)

Parametrični testi

    Dat@xiom XPro

Neparametrični testi

    StatXact povezava s SAS Proc-StatXact

    LogXact povezava s SAS Proc-LogXact

    Delno: Stata, SPSS

Manjkajoči podatki

Solas

MANET

Statistični kalkulator in generator tabel

DST express (porazdelitve)

QuickCalcs (statistično računalo)

Statistični viri na medmrežju

Statistics Resources on the Web

GASP - Globally Accessible Statistical Procedures

StatPages.net

GraphPad Library

Webstat

XploRe

Software support Indiana University

CAUSEweb.org

 

Knjižnica dodatne statistične programske opreme

StatLib

Knjižnica podatkov in zgodb

DASL

JSE Data Archive

Java applets Statlet

Excel

XLStat in XLStat-Miner 3D

NAG  Excel Add-Ins

    Visulab