05-1-08 Statistična analiza bioloških podatkov

05-1-08 Statistična analiza bioloških podatkov


 

Urnik

Učni načrt: SABP.pdf ( Iz predmetnika na BF str 35 - 38 )

Moja stran za R

Moj Priročnik za R (Introduction to R, I2R)

Podatki: Podatki2012.txt

Dodatni viri: http://ablejec.nib.si/CS

Kontakt: e-mail


Okvirni pregled tem

  1. Uporabnost statistike v biologiji
  2. Opisna statistika
  3. Intervali zaupanja
  4. Testiranje hipotez
  5. Odvisnost med pojavi
  6. Pregled metod multivariatne analize
  7. Dodatno predavanje konec maja (vabljeni predavatelj Adam Summers)

Učna gradiva

Izbira metod za analizo podatkov MetodeS.pdf

Predavanje na spletu: http://bit.ly/Stat4All

StatSem-4AllS-logistic.pdf

MetodeS-merske-lestvice.pdf

StatSem-dodatekS18.pdf

Nekaj o različnih porazdelitvah (binomska, Poissonova, eksponentna, ...)
porazdelitve.pdf , Čakanje na avtobus, Univariate distributions ,B100.pdf

 O intervalih zaupanja: zid CIs-wm.pdf

Testiranje hipotez: Test-hipotez.pdf

AS2018-slideS.pdfSestavlja: A. Blejec (andrej.blejec [at] nib.si)