05-1-08 Statistična analiza bioloških podatkov

05-1-08 Statistična analiza bioloških podatkov


 

Urnik

Učni načrt: SABP.pdf ( Iz predmetnika na BF str 35 - 38 )

Moja stran za R

Moj Priročnik za R (Introduction to R, I2R)

Podatki: Podatki2012.txt

Dodatni viri: http://ablejec.nib.si/CS

Kontakt: e-mail


Okvirni pregled tem

  1. Uporabnost statistike v biologiji
  2. Opisna statistika
  3. Intervali zaupanja
  4. Testiranje hipotez
  5. Odvisnost med pojavi
  6. Pregled metod multivariatne analize

Učna gradiva

Izbira metod za analizo podatkov MetodeS.pdf

Predavanje na spletu: http://bit.ly/Stat4All

StatSem-4AllS-logistic.pdf

MetodeS-merske-lestvice.pdf

Odvisnost med pojavi: Depends.pdf

StatSem-dodatekS18.pdf

Nekaj o različnih porazdelitvah (binomska, Poissonova, eksponentna, ...)
porazdelitve.pdf , Čakanje na avtobus, Univariate distributions ,B100.pdf

 O intervalih zaupanja: zid CIs-wm.pdf

Testiranje hipotez: Test-hipotez.pdf

AS2018-slideS.pdfSestavlja: A. Blejec (andrej.blejec [at] nib.si)