Računalniško podprta statistika

Statistična analiza podatkov

 


 
Cilj predmeta je, da vas seznani z osnovnimi pojmi in uporabo naprednejših statističnih metod. Pri analiziranju podatkov s pomočjo razvojnega orodja za statistične analize R boste imeli možnost razširiti razumevanje statističnih metod, ki se uporabljajo v bioloških raziskavah in strokovni literaturi.

Imeli boste možnost, da se usposobite za samostojno uporabo statistike pri načrtovanju biološke raziskave in izvedbo statistične analize. Več o predmetu ...

Izbira metod za analizo podatkov (Seminar na MBP) MetodeS.pdf

 


Učni načrt: SAP-2013.pdf

Predmet na Moodle

Moja stran za R

Moj Priročnik za R (Introduction to R, I2R)

Podatki: Podatki2012.txt
             ST2011.txt

Dodatni viri: http://ablejec.nib.si/CS

 


1. teden: Uporabnost statistike v biologiji

Predavanje na spletu: http://bit.ly/Stat4All


2. teden: Uporaba R, RStudio, Sweave

SAP/RStudio-01.wrf

( za ogled .wrf datotek potrebujete WebEx Player, ki ga dobite na straneh WebEx )


Sestavlja: A. Blejec (andrej.blejec [at] nib.si)