Kaj je statistika?

A. Blejec

1 10 2019

Kaj je statistika?

Mnenja zbrana na predavanjih iz Statistike od študentov 3. letnika Biologije.

Nekaj izjav

data
## [1] "zbiranje"                                   
## [2] "urejanje"                                   
## [3] "predstavljanje"                                
## [4] "podatki"                                    
## [5] "zbiranje"                                   
## [6] "obdelava podatkov"                               
## [7] "podatki"                                    
## [8] "obdelava podatkov"                               
## [9] "prikaz podatkov"                                
## [10] "podatki"                                    
## [11] "urejanje"                                   
## [12] "logika"                                    
## [13] "veda o podatkih"                                
## [14] "urejanje"                                   
## [15] "oblikovanje"                                  
## [16] "opisovanje"                                  
## [17] "smiselno"                                   
## [18] "logika"                                    
## [19] "obdelava podatkov"                               
## [20] "razumevanje"                                  
## [21] "uporaba"                                    
## [22] "informacije"                                  
## [23] "logika"                                    
## [24] "obdelava podatkov"                               
## [25] "opredeljevanje"                                
## [26] "dogodki"                                    
## [27] "numerično"                                   
## [28] "proučevanje podatkov"                             
## [29] "računanje"                                   
## [30] "podatki"                                    
## [31] "zbiranje podatkov"                               
## [32] "obdelava podatkov"                               
## [33] "razvrščanje podatkov v organiziran sistem"                   
## [34] "številke + interpretacija"                           
## [35] "težki računi in enačbe"                            
## [36] "logična obdelava podatkov"                           
## [37] "zbiranje, obdelava, interpretacija podatkov z matematičnimi metodami"     
## [38] "opisuje verjetnost dogodkov"                          
## [39] "prepoznava obravnava in obdelava podatkov"                   
## [40] "veda o urejanju podatkov"                           
## [41] "sliši se težko"                                
## [42] "urejanje večjega števila podatkov"                       
## [43] "zbiranje (upam) zanimivih podatkov, urejanje v smiselno (upam) uporabno celoto"
## [44] "matematika"                                  
## [45] "analiza, obdelava, predstavitev podatkov"                   
## [46] "iskanje porazdelitve značilnosti članov populacije"              
## [47] "število dogodkov"                               
## [48] "obdelava podatkov"                               
## [49] "razkrivanje podatkov"                             
## [50] "urejanje podatkov v pregledno obliko"                     
## [51] "metode za analizo podatkov"                          
## [52] "urejanje podatkov"                               
## [53] "zbrani podatki"                                
## [54] "razvrščeni podatki"                              
## [55] "pridobivanje podatkov"                             
## [56] "urejanje podatkov"                               
## [57] "urejeni podatki"                                
## [58] "urejanje podatkov"                               
## [59] "obdelava številčnih podatkov"                         
## [60] "objektivno razumevanje sveta"

Razbito na besede

##       word Freq
## 1     podatki  33
## 2    obdelava  11
## 3    urejanje  9
## 4    zbiranje  5
## 5     logika  3
## 6     dogodki  3
## 7      veda  2
## 8      upam  2
## 9    smiselno  2
## 10  razumevanje  2
## 11 interpretacija  2
## 12  značilnosti  1
## 13     zbrani  1
## 14   zanimivih  1
## 15   verjetnost  1
## 16    večjega  1
## 17    urejeni  1
## 18    urejanju  1
## 19    uporabno  1
## 20    uporaba  1
## 21     težko  1
## 22     težki  1
## 23    število  1
## 24    številke  1
## 25   številčnih  1
## 26    števila  1
## 27     sveta  1
## 28     sliši  1
## 29     sistem  1
## 30   razvrščeni  1
## 31  razvrščanje  1
## 32  razkrivanje  1
## 33     računi  1
## 34   računanje  1
## 35  proučevanje  1
## 36     prikaz  1
## 37  pridobivanje  1
## 38   prepoznava  1
## 39   pregledno  1
## 40 predstavljanje  1
## 41  predstavitev  1
## 42  porazdelitve  1
## 43   populacije  1
## 44  organiziran  1
## 45 opredeljevanje  1
## 46    opisuje  1
## 47   opisovanje  1
## 48   obravnava  1
## 49  oblikovanje  1
## 50     obliko  1
## 51   objektivno  1
## 52   numerično  1
## 53     metode  1
## 54    metodami  1
## 55   matematika  1
## 56 matematičnimi  1
## 57    logična  1
## 58    iskanje  1
## 59  informacije  1
## 60     enačbe  1
## 61     članov  1
## 62     celoto  1
## 63    analizo  1
## 64    analiza  1

Oblak besed

Velikost besede je sorazmerna pogostosti pojavljanja.

Obnovi stran (F5), če ne vidiš besede ‘podatki’.

Oblak besed, malo drugače

.