Javno predavanje ob izvolitvi v naziv redni profesor

Andrej Blejec

    Statistika (je) za vsakogar  /  Statistics (is) for Everyone

  3. oktober 2013

Posnetek predavanja

Prosojnice

Animacije:

Porazdelitvena funkcija in kvartili
Povratno gibanje planetov
P(a < Xb) = ?
Večji vzorec -> manjši SE -> manjši β
Teža in višina - analiza povezanosti

  Lecture video

Slides

Animations:

Distribution function and quartiles
Retrograde planetary motion
P(a < Xb) = ?
Larger sample -> smaller SE -> smaller β
Weight and height - dependence


Javno predavanje ob izvolitvi v naziv redni profesor na Univerzi v Ljubljani

"Statistika (je) za vsakogar"
 


This page: http://bit.ly/Stat4All

Video by 

 

web statistics
 View My Stats